Proofreading Nedir?

Proofreading Nedir

Çeviri süreci sadece kelimelerin ve oluşturduğu anlamların belirli bir dile tercüme edilmesi gibi dursa da aslında birçok tekniği, işlemi ve uzmanlık alanlarını içinde barındırır. Yapılan çevirinin başarılı bir şekilde oluşturulabilmesi için birbirine bağımlı parçaların uyumlu çalışması gerekir. Bu parçalardan her biri kendi özelinde çok önemli yer taşır. Proofreading, çeviri sürecinde önemli noktalardan bir tanesidir. Proofreading, çeviri alanında son okuma ve düzenleme demektir. Şöyle ki çevirisi tamamlanan metnin gözden geçirilerek sunuma uygun hale getirilmesi proofreading sürecinden sonra olur.

Genel anlamıyla proofreading, yazılı bir metni tekrar inceleyerek yazım, dil bilgisi, biçim, gramer hatalarını düzenleme işlemidir. Metin içinde anlam bozukluğu yaratan, yanlış kurulan cümlelere dikkat çekmek de proofreading sürecine dahil olabilir. Bu yüzden proofreading süreci tamamlanmadan önce metin defalarca okunur ve incelenir. Hataların tamamen ayıklandığı emin olunduktan sonra süreç tamamlanır.

Çeviri alanında proofreading uzmanlık gerektiren zahmetli bir iştir. Proofreader hem anadile hem de hedef dile çok iyi hakim olması gerekir. Özel konularda teknik bilgi içeren metinlerin proofreading işlemine tabi tutacak çevirmenin dil bilgisi, gramer konularının yanı sıra terminolojik açıdan da kendini geliştirmiş olması gerekir. Bu süreçlerin başarılı şekilde tamamlanması için uzman kişilerle çalışmanız oldukça önemlidir. Bu yüzden profesyonel ajanslarla çalışmanız hata payını minimuma indirecektir.

Proofreading Nasıl Yapılır?

 • Profreading aşamasına gelen metin dil bilgisi, imla kuralları, cümle dizilişi kontrollerine girmeden önce genel hatlarıyla gözden geçirilir. Böylece yazıyı bir bütün olarak görebilme imkanı doğar.
 • Metne ilk bakışı yapıp genel hatlar çıkartıldıktan sonra ara vererek ikinci bir genel kontrol aşamasına başlanır. Metnin yoğunluğuna göre bu süre 5 dakika 2 saat veya 2 gün olabilir. Böylece gözden kaçırılan bazı noktaları daha net bir şekilde görülebilir.
 • Metnin içine girdikten sonra ilk olarak cümlelerin netliğini bozan gereksiz kelimeler kaldırılır. Böylece anlam akıcılığı sağlanmış olur.
 • Bu süreç tamamlandıktan sonra aranılacak hataların listesi oluşturulur. Aşamalı bir şeklide tabloya sadık kalarak metin incelenmeye başlanır.
 • Hata ayıklama sürecinde gözden hiçbir hata kaçırmamak adına yardımcı bilgisayar programları kullanılabilir.
 • Metni tekrar inceleme esnasında en az iki kere metin sesli bir şekilde okunur. Böylece gözden kaçırılmış bazı hatalar ses yardımıyla bulunabilir.
 • Metin diğer satırları kapatarak tekrar incelenir. Böylece odak mikro şekilde ayarlanarak ince hataların gözden kaçması engellenir.
 • Son aşamaya gelindiğinden hem manuel olarak hem de programlar yardımıyla yazım denetimi yapılarak proofreading süreci tamamlanır.

Proofreader Görevleri Nelerdir?

Her uzmanlık alanın kendine has görevleri vardır. Başarıya ulaşmak adına alanlara ayrılarak iş bölümü gerçekleştirilir. Profreaderında çeşitli görevlerinden bahsetmek gerekir.

 • Metnin sayfa yapısını kontrol etmek.
 • Metnin tutarlı ve anlamlı bir şekilde okuyucuya aktarılmasını sağlamak.
 • Referansların doğru bir şekilde kullanıldığını kontrol etmek.
 • İçeriğin görünüm olarak doğru şekilde düzenlemek.
 • Metnin sayfa numaralarını, sayfa başlıklarını, alt başlıklarını kontrol etmek ve düzenlemek.
 • Metnin düzenlenmesi gereken yerlerini dil bilgisi ve imla kurallarını uygun şekilde yeniden düzenlemek.
 • Cümlede anlam karmaşası yaratan gereksiz, yanlış kullanılan kelimeleri çıkartarak kolay anlaşılabilir hale getirmek.
 • Düzenlediği metinle, orijinal metni karşılaştırmak.
 • Düzenlenen metni yazarla paylaşarak onay almak.

Proofreader Görevleri Hakkında Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Proofreader birçok alanda hizmet verdiği için bazı hizmetlerle karıştırılabiliyor. Özellikle editörlük ve proof-editingle karıştırılan proofreading sürecini daha iyi anlamanız için görev alanı dışında kalan noktalara da bakmakta fayda var.

 • Proofreader gelen metnin içerisinde ki görsellerin ve içeriğin kullanım izinlerini ve intihal durumlarını kontrol etmez.
 • Proofreader önüne gelen metnin sayfa dizaynını düzenlemez. Eksiklikler görülürse metin sahibi uyarılabilir.
 • Proofreader metnin içerisinde indeksleme yapmaz isteğe bağlı olarak referanslar aracılığı ile yazara tavsiyede bulunabilir.
 • Proofreader içeriği düzenlemez, metnin içindeki bütün hataları bulup not ederek yazara iletir.

Proofreading Hizmetinin Önemi

Proofreading hatasız metin oluşturmada en önemli aşamalardan bir tanesidir. Proofreading aşamasına geçilmeden bir metni tamamlanmış olarak sunmak doğru olmayacaktır. Bu yüzden proofreading hatasız hizmetin garantisidir. Çeviri sektöründe de proofreading son derece başat hizmetlerin başında geliyor. Tercüman her ne kadar iki dile de hakim olsa da odak noktası çeviri işlemi olduğu için bazı detayları gözden kaçırması son derece doğaldır. Çevirmen dil bilgisi, yazım yanlışı yapmış olabilir. Proofreading sayesinde bu hataların tamamı ortadan kaldırılır. Daha özel bir örnek verecek olursak bir elektronik aletin kullanım kılavuzu çeviri işlemini tabi tutulduğunda istenilen, metnin kısa ve anlaşılır olmasıdır. Çünkü okuyucunun bilgiyi direkt olarak anlaması amaçlanır. Proofreading hizmeti ile uzun ve gereksiz cümleler düzenlenir, anlam karmaşası yaratabilecek durumlar ortadan kaldırılır. Böylece okuyucunun yanlış yönlenmesinin önüne geçilir.

bir yorum bırakın

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.